ĐÀ NẴNG | HẠ YÊU | MINH & HY

“Người ơi, bây giờ là mùa hạ
Chúng ta đang sống những phút giây không thể quay về.
Mình không cần biết ngày mai là mây đen hay một ngày nắng mật”

MUA THEME