ĐÀ NẴNG | TÌNH YÊU THUẦN KHIẾT | THẮNG & QUỲNH

Tình yêu là gì?

Những người mà không thích yêu thì họ gọi đó là trách nhiệm.

Kẻ đùa giỡn với nói gọi là trò chơi.

Người không có được nó thì gọi là giấc mơ.

Những người hiểu nó thì gọi là duyên số.

Còn anh, anh gọi tình yêu là em.

MUA THEME